Koncepcja pracy żłobka zbudowana jest w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w wynikające z działalności Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”, a także w oparciu o „Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. Żłobek” opracowane przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat. Celem naszej codziennej pracy jest opieka, pielęgnacja, a także realizacja programu wspierania i.

Load More Posts