TYRKA KATARZYNA

Od września 2010 jestem nauczycielem prowadzącym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej na UMCS w Lublinie.

Load More Posts