KOCZWARA JOLANTA

Nauczyciel z wieloletnim stażem pracy. W „Słoneczku” pracuję od początku jego działalności. W swojej pracy interesuję się każdym dzieckiem , dążąc do stworzenia więzi najbardziej sprzyjającej dobremu rozwojowi-opartej na poczuciu bezpieczeństwa, współodczuwaniu, szacunku i bezwarunkowej akceptacji. Rozwijam u swoich wychowanków to, co najlepsze z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W swojej pracy wykorzystuję nowatorskie metody nauczania. Pogoda ducha i radość życia sprawiają, że łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi. Ciągle.

Load More Posts