Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” powstało w październiku 2007 roku z inicjatywy Państwa Magdy i Roberta Obszańskich. Przedszkole działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Nasze przedszkolaki to dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Od września 2008 roku prowadzimy również grupę „0″. Praca dydaktyczno– wychowawcza w naszym przedszkolu realizowana jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, a także programy własne, stworzone.

Load More Posts