BARCZUK IGA

W przedszkolu Słoneczko pracuję jako nauczyciel. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: pedagogika, specjalizacja: pedagogika specjalna (tyflopedagogika i oligofrenopedagogika) oraz pedagogikę wczesnoszkolną. W pracy z dziećmi wykorzystuję różnorakie metody wspomagania ich rozwoju, zarówno psychicznego, emocjonalnego i społecznego jak i ruchowego. Poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe staram się w pełni wykorzystywać swój potencjał w pracy z dziećmi po to, by one mogły.

Load More Posts