Koncepcja pracy żłobka zbudowana jest w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w wynikające z działalności Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”, a także w oparciu o „Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. Żłobek” opracowane przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat.
Celem naszej codziennej pracy jest opieka, pielęgnacja, a także realizacja programu wspierania i stymulowania rozwoju dziecka uwzględniając jednocześnie indywidualne możliwości poznawcze i wykonawcze każdego dziecka. Stosowane przez nas metody oraz innowacyjne rozwiązania gwarantują, że dzieci opuszczając nasz żłobek posiadać będą wiedzę i umiejętności prospołeczne umożliwiające im udany start w przedszkolu. Dodatkowo w ofercie realizowane są cykliczne spotkania z językiem angielskim, warsztaty z rodzicami, zajęcia z logopedą i psychologiem dziecięcym, a także dni otwarte, w trakcie których rodzice mogą wspólnie z dziećmi aktywnie spędzać czas. Dodatkowym atutem są z pewnością przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki, bogate w składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Program realizowany w naszym żłobku gwarantuje:
– Profesjonalnie wykształconą kadrę pedagogiczną, która troskliwie zaopiekuje się każdym maluchem.
Ponadto program zapewnia:
– Realizację funkcji edukacyjnych z zastosowaniem nowatorskich i sprawdzonych metod opartych na zabawie i doświadczaniu.
– Codzienną gimnastykę ogólnorozwojową rozwijającą motorykę małą i dużą.
– Stymulację wielozmysłową, w tym zabawy z elementami czytania globalnego.
– Wspomaganie rozwoju uzdolnień.
– Kształtowanie umiejętności prospołecznych, naukę higieny oraz stopniowe usamodzielnianie się.
– Zabawę ze sztuką.
– Zajęcia umuzykalniające i taneczne z wykorzystaniem chusty klanzy.
– Bajkoterapię, zajęcia relaksacyjne, masażyki.
– Zabawy na placu zabaw, a także spacery w pogodne dni.
– Spotkania z logopedą i psychologiem dziecięcym.
– Konsultacje i warsztaty dla rodziców.