WINIARSKA KORNELIA

Pracuję jako nauczyciel języka angielskiego oraz asystent nauczyciela przedszkola. Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu na kierunku filologia angielska. Obecnie kontynuuję naukę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek: filologia angielska, studia magisterskie. Rozwijanie znajomości języka angielskiego jest dla mnie przede wszystkim autentycznym hobby. Aczkolwiek, język ten traktuję także jako dziedzinę zawodowych umiejętności. Bardzo cenię sobie pracę z dziećmi, gdyż daje mi ona wiele satysfakcji oraz zadowolenia..

Load More Posts