BERNARD- BUCZAK ANNA

Pracuję jako nauczyciel. Ukończyłam Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. Jestem też absolwentką podyplomowych studiów na kierunku pedagogika przedszkolna, który ukończyłam w roku 2009. Zdobytą wiedzę pragnę wykorzystać w praktyce dla dobra moich podopiecznych. Jestem pełna ciepła i uśmiechu oraz zrozumienia dla potrzeb małego dziecka. Kocham dzieci i uważam, że w pracy z nimi najważniejszy jest szacunek, akceptacja i poczucie bezpieczeństwa.

Load More Posts