Warunki naboru

Do naszego przedszkola dzieci są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.
Przyjmujemy dzieci według kolejności składanych zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.
Opłata za przyjęcie dziecka do przedszkola (tzw. wpisowe) wynosi 400.00 pln.
Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym wynosi 320.00 pln za każdy miesiąc pobytu dziecka w placówce.
Opłata żywieniowa za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 9.00 pln.