CZARNIECKA KAMILA

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – pedagogika specjalna ze specjalnością resocjalizacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uważam, że najważniejszym etapem w życiu każdego człowieka jest czas dzieciństwa, a wspomnienia z tego okresu towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Kierując się tą myślą staram się ofiarować każdemu dziecku jak najwięcej uśmiechu, uwagi oraz zrozumienia. Jestem entuzjastką pedagogiki Montessori..

Load More Posts