ZACHAROW AGATA

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Posiadam specjalizację z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i pływania. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych – kierunek pedagogika przedszkolna. Jestem energiczną, wesołą i wrażliwą osobą z optymistycznym podejściem do życia. Najważniejszym celem w mojej pracy jest dobro dziecka, zapewnienie mu bezpieczeństwa i właściwej opieki. W związku z moją sportową pasją szczególną uwagę zwracam na zabawy i ćwiczenia ruchowe, które stanowią podstawę prawidłowego rozwoju dziecka.

Load More Posts