Program wychowawczy Przedszkola „Słoneczko”

Naszym celem jest spowodowanie, by każde dziecko:

  • poznało swoje możliwości,
  • nauczyło się podstaw społecznego życia w grupie,
  • dawało sobie radę w różnych sytuacjach problemowych,
  • stopniowo osiągało coraz wyższy stopień samodzielności zarówno w samoobsłudze jak i toku myślenia,
  • zostało jak najlepiej przygotowane do szkoły podstawowej.

Nadrzędną wartością jest dla nas respektowanie indywidualności każdego dziecka, traktowanie go z szacunkiem, doskonalenie jego talentów, rozwijanie wiedzy, samodzielności.

Chcemy, aby dzieci wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach, umiejętnościach.

Naszym celem jest wychowanie dzieci śmiałych, pewnych siebie, otwartych na zmiany, te cechy bowiem pozwolą im łatwiej wkroczyć w dorosłe życie.

Zawarte w programie wychowawczym treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego.

Nam, społeczności wychowującej przedszkolaków oraz rodzicom wydają się one ważne i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci.