O nas

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” powstało w październiku 2007r. w Zamościu z inicjatywy Państwa Magdy i Roberta Obszańskich.

Przedszkole działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Nasze przedszkolaki to dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Od września 2008 roku prowadzimy również grupę „0″.

W lipcu 2015 roku otworzyliśmy grupę żłobkową, do której przyjmujemy dzieci od 1 roku do 2 lat.

Praca dydaktyczno – wychowawcza w Naszym Przedszkolu trwa cały rok kalendarzowy. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00.

Przedszkole mieści się w parterowym, wolnostojącym budynku przystosowanym dla potrzeb placówki przedszkolnej. Posiadamy bardzo dobre warunki dla pobytu dzieci oraz pracy całego personelu pedagogicznego i administracyjnego.

W budynku znajduje się dziesięć przestrzennych, kolorowych, dostosowanych do potrzeb przedszkolaków sal, przy każdej z nich duża łazienka dla dzieci. Posiłki podawane są na dwóch stołówkach (mniejszej dla maluszków, przy której jest kuchnia i pomieszczenia gospodarcze) oraz większej dla starszaków. W części budynku dla maluszków przy holu usytuowany jest pokój nauczycielski, szatnia dla dzieci i łazienka dla personelu. W części budynku dla dzieci starszych przy holu znajduje się szatnia i gabinet dyrektora.

Przedszkole posiada duży ogrodzony plac zabaw wyposażony w zabawki, piaskownice i sprzęt terenowy. Przedszkole posiada własny parking.

Praca dydaktyczno– wychowawcza w naszym przedszkolu realizowana jest przy pomocy metod aktywnych. Poprzez zabawę dzieci poznają otaczający je świat. Staramy się organizować różne sytuacje edukacyjne, które sprzyjają nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, a także umożliwią dziecku realizowanie siebie w twórczości muzycznej, plastycznej, werbalnej i ruchowej wyzwalając jego potencjał twórczy.

W ramach czesnego dziecko zedszkolu uczęszcza trzy razy w tygodniu na angielski i dwa razy w tygodniu bierze udział w zajęciach z rytmiki, oraz bezpłatną opiekę psychologa i lekarza. W swojej ofercie przedszkole posiada także zajęcia dodatkowe ( odpłatne – patrz Zajęcia dodatkowe) teatralne, artystyczne, sportowe (karate, gimnastyka korekcyjna), taneczne, z języka angielskiego oraz francuskiego (dla dzieci 5 i 6 letnich), które nie kolidują z zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi organizowanymi w ramach pracy przedszkola.

W Przedszkolu Słoneczko leżakują tylko dzieci, których rodzice wyrazili taką prośbę. W tym czasie dla pozostałych dzieci organizowane są zajęcia relaksujące.

Przedszkole zatrudnia dyrektora, dziesięciu nauczycieli, dziesięciu asystentów nauczyciela, oraz trzech pracowników administracyjno- gospodarczych. W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z różnych dziedzin:lekarz pediatra, metodyk, psycholog i logopeda.

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne wymagane przy pracy z dziećmi (patrz. Kadra).

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, kreatywnych nauczycieli i asystentów nauczyciela ( w każdej grupie pracują dwie panie- nauczyciel i asystent nauczyciela). Posiadają one bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

Metodyk czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola, wspiera nauczycieli w ich pracy.

Psycholog obserwuje dzieci w grupie, współpracuje z kadrą pedagogiczną, wspiera ich i rodziców udzielając im wskazówek i porad. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.

Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.