TROJAK JOANNA

W przedszkolu pracuję jako nauczyciel. Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Wierzę, że moje zaangażowanie, otwartość i doświadczenie mogą zaowocować i wyzwolić w dzieciach pozytywne uczucia i dostarczyć im niezapomnianych wrażeń. W pracy najbardziej cenię bezpośredni kontakt z dziećmi i możliwość wejścia.

Load More Posts