Wizja i misja

Wizja Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”:

 • Swobodna realizacja dziecięcej inwencji
 • Precyzyjny system praw i obowiązków
 • Dobrze wyposażony plac zabaw
 • Twórczy i kreatywny nauczyciel
 • Programy innowacyjne dostosowane do potrzeb dzieci
 • Dobra współpraca z rodzicami
 • Zaufanie, partnerstwo

 

Misja Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”:

Przedszkole „Słoneczko”:

 • Rozwija myślenie i twórczość
 • Jest przyjazne i bezpieczne
 • Bawi i uczy aktywności, samodzielności
 • Integruje
 • Uczy demokracji i tolerancji
 •  Przygotowuje do nauki w szkole podstawowej