OLEJKO ŻANETA

Pracuję w przedszkolu „SŁONECZKO” od 2011 roku. Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna i opiekuńcza w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna. Mam to szczęście, że robię w życiu nie tylko to, co umiem, ale również to, co sprawia mi radość. Jestem osobą.

Load More Posts