• Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” powstało w październiku 2007 roku z inicjatywy Państwa Magdy i Roberta Obszańskich. Przedszkole działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Nasze przedszkolaki to dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Od września 2008 roku prowadzimy również grupę „0″.

Praca dydaktyczno– wychowawcza w naszym przedszkolu realizowana jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, a także programy własne, stworzone przez naszych pedagogów. W Naszym Przedszkolu w trakcie codziennej pracy stosowane są wyłącznie metody oparte na wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju małego dziecka. Ich celem jest stworzenie możliwie najlepszych warunków umożliwiających pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój naszych przedszkolaków. Dzieci wprowadzamy w świat nauki poprzez zabawę, współpracę, przyjaźń i zdobywanie nowych doświadczeń. Pragnąc zapewnić dzieciom poczucie swobody i bezpieczeństwa, nasza kadra szczególnie przywiązuje wagę do tworzenia ciepłej i przyjaznej, domowej atmosfery oraz indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Przedszkole „Słoneczko” zapewnia:

  • profesjonalną, wykształconą i troskliwą kadrę pedagogiczną,
  • opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa,
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
  • rozwój uzdolnień,
  • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców.