TROJAK JOANNA

W przedszkolu pracuję jako nauczyciel. Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
Wierzę, że moje zaangażowanie, otwartość i doświadczenie mogą zaowocować i wyzwolić w dzieciach pozytywne uczucia i dostarczyć im niezapomnianych wrażeń. W pracy najbardziej cenię bezpośredni kontakt z dziećmi i możliwość wejścia w ich świat, nie tylko jako nauczyciel, ale także jako ich przyjaciel, który razem z nimi cieszy się przelatującym motylkiem, czy największym skarbem znalezionym w trawie- kamyczkiem.