SOKOŁOWSKA ANNA

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego systematycznie podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe poprzez liczne kursy, szkolenia i warsztaty. Studia ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uważam, że w mojej pracy najważniejsze jest nawiązanie pozytywnego kontaktu z dziećmi, dawanie im poczucia bezpieczeństwa i przynależności do grupy, w której mogą się realizować w różnych rolach, co z kolei daje im solidne podstawy do radzenia sobie w różnych sytuacjach społeczno – emocjonalnych w dalszym życiu. Dobro dziecka jest dla mnie najważniejszym celem, a jego uśmiech – nagrodą.