Lekcja angielskiego

W grupie Motylki odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców z języka angielskiego. Dzieci zaprezentowały piosenki i wiersze, których nauczyły się w ciągu całego roku i wiele innych dzieci. Dziękujemy wszystkim rodzicom za liczne przybycie i czynny udział w zajęciach.
Serdecznie dziękuję panu Pawłowi Łuczka za zdjęcia z tego spotkania.