PRZEKOCIŃSKA JOANNA

Jestem absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, kierunek: wychowanie muzyczne. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: wiedza o kulturze oraz animacja kulturalna.
Zajęcia rytmiczne prowadzone są przeze mnie trzy razy w tygodniu (każda grupa) i trwają po 30 minut.

Zajęcia z rytmiki:

  • wpływają na: rozwój motoryki, sprawności i estetyki ruchu, rozwój wrodzonych predyspozycji i zdolności w zakresie śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach perkusyjnych
  • rozwijają zainteresowanie dzieci muzyką, śpiewem, tańcem i grą na instrumentach
  • wspomagają właściwy rozwój fizyczny, intelektualny, estetyczny, emocjonalny i duchowy
  • kształtują poczucie porządku, dyscypliny i dokładności
  • umożliwiają kontakt z utworami muzycznymi, które prowadzą do estetycznych przeżyć
  • kształtują umiejętność posługiwania się głosem
  • stwarzają warunki bezpośredniego kontaktu z publicznością (uroczystości, koncerty), co prowadzi do wielu przeżyć natury emocjonalnej i działa jako czynnik scalający grupę

 

„Muzyka wpływa na rozwijanie wrażliwości uczuć… rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie,  jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.”