WINIARSKA KORNELIA

Pracuję jako nauczyciel języka angielskiego oraz asystent nauczyciela przedszkola. Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu na kierunku filologia angielska. Obecnie kontynuuję naukę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek: filologia angielska, studia magisterskie. Rozwijanie znajomości języka angielskiego jest dla mnie przede wszystkim autentycznym hobby. Aczkolwiek, język ten traktuję także jako dziedzinę zawodowych umiejętności.
Bardzo cenię sobie pracę z dziećmi, gdyż daje mi ona wiele satysfakcji oraz zadowolenia. Jednym z głównych celów moich działań jest zainteresowanie każdego dziecka nauką języka obcego oraz uświadomienie znaczenia jego znajomości. Staram się, by prowadzone przeze mnie zajęcia odbywały się w miłej, przyjaznej, a także serdecznej atmosferze i sprawiały przyjemność moim podopiecznym. Dlatego nauka języka angielskiego odbywa się przeważnie poprzez zabawę. Głównym celem mojej pracy jest również dawanie szczęścia dzieciom oraz sprawianie, by czuły się one dowartościowane. Wierzę, iż zarówno mój optymizm, pogoda ducha jak i serdeczność pozytywnie wpływają na kontakty z dziećmi i sprawiają, że każde z nich czuje się szanowane, akceptowane i bezpieczne.
Jestem osobą doskonale zorganizowaną oraz bezkonfliktową, świadomą swoich umiejętności, a jednocześnie pokorną wobec tego, czego muszę się nauczyć. Co więcej, jestem również uczciwa, pracowita i konsekwentna, dzięki czemu moja praca jest dla mnie prawdziwą przyjemnością.