OLEJKO ŻANETA

Pracuję w przedszkolu „SŁONECZKO” od 2011 roku. Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna i opiekuńcza w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna.
Mam to szczęście, że robię w życiu nie tylko to, co umiem, ale również to, co sprawia mi radość.
Jestem osobą cierpliwą i opanowaną. W swojej pracy wykorzystuję współczesne osiągnięcia psychopedagogiczne. Biorę udział w licznych kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalących warsztaty pracy. Staram się stwarzać najlepsze warunki do tego, by każde dziecko czuło się dobrze i bezpiecznie.