LESZKIEWICZ- ŻOŁOPA KATARZYNA

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika z resocjalizacją WSZiA w Zamościu oraz dwuletnie studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna AHE w Łodzi.
W przedszkolu Słoneczko pracuję od września 2009 r. jako asystent nauczyciela. Moją pracę w przedszkolu rozpoczęłam od doświadczeń w grupie starszaków. W swojej pracy staram się zawsze pamiętać o tym, że każdy człowiek potrzebuje uwagi i akceptacji drugiej osoby. Dziecko takiego zainteresowania potrzebuje w szczególności. Staram się zwracać uwagę na wszelkie potrzeby dziecka, a także staram się pomagać w rozwiązywaniu jego problemów z którymi codziennie się zmaga. Dużą wagę przywiązuję do osiągania przez dzieci samodzielności, by z powodzeniem mogły radzić sobie w otaczającym środowisku, jak również do wytworzenia w grupie miłej atmosfery pełnej szacunku, zrozumienia i przyjaźni.

— admin