CZARNIECKA KAMILA

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – pedagogika specjalna ze specjalnością resocjalizacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uważam, że najważniejszym etapem w życiu każdego człowieka jest czas dzieciństwa, a wspomnienia z tego okresu towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Kierując się tą myślą staram się ofiarować każdemu dziecku jak najwięcej uśmiechu, uwagi oraz zrozumienia. Jestem entuzjastką pedagogiki Montessori. Istota tego nurtu sprowadza się do stwierdzenia, iż każde dziecko jest inne, dlatego powinno rozwijać się według indywidualnego planu rozwoju, by móc uczyć się szybciej i efektywniej. Przedszkole natomiast powinno być nie tyle przygotowaniem do szkoły, ale przygotowaniem do życia. credo: „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”