Zapisy do żłobka trwają przez cały rok. O przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń oraz właściciel placówki. Przyjmujemy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia. Karty zgłoszeniowe można pobierać osobiście w naszej placówce przy ul. Koszary 61. Warunkiem przyjęcia jest podpisanie umowy, zapoznanie się z harmonogramem dnia, wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wpłata na konto wpisowego.

Opłata za przyjęcie dziecka do żłobka (tzw. wpisowe) wynosi 400.00 pln.

Czesne za pobyt dziecka w żłobku w bieżącym roku szkolnym wynosi 320.00 pln za każdy miesiąc pobytu dziecka w placówce.
Opłata żywieniowa za każdy dzień pobytu dziecka wynosi 9.00 pln.