CZUCHAJ KATARZYNA

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego i logopedą. Pracując z dziećmi wspieram je w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i ruchowym. Pozwala mi na to wykształcenie pedagogiczne i otwarcie na wiedzę wspomagającą dziecko w jego wszechstronnym rozwoju. W swojej pracy zajmuję się też diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy.

Load More Posts