PRZEKOCIŃSKA JOANNA

Jestem absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, kierunek: wychowanie muzyczne. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: wiedza o kulturze oraz animacja kulturalna. Zajęcia rytmiczne prowadzone są przeze mnie trzy razy w tygodniu (każda grupa) i trwają po 30 minut. Zajęcia z rytmiki: wpływają na: rozwój motoryki, sprawności i estetyki ruchu, rozwój wrodzonych predyspozycji i zdolności w zakresie śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach perkusyjnych rozwijają zainteresowanie dzieci muzyką,.

Load More Posts