LEWANDOWSKA ANGELIKA

W przedszkolu „Słoneczko” pracuję od kwietnia 2015 roku. Obecnie jestem nauczycielem wspomagającym w żłobku. Studia licencjackie i magisterskie ukończyłam o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ciągle doskonale swój warsztat pracy oraz podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach dla nauczycieli. Praca z dziećmi dostarcza mi dużo radości i satysfakcji. Ważna jest dla mnie indywidualność małego człowieka.

Load More Posts